แบบประตูอัตโนมัติ แบบประตู Airtight

ประตูห้องผ่าตัด

Hermetic Door

หมวดงาน ประตูห้องผ่าตัดและงานผนัง
1. ประตูห้องผ่าตัด แบบบานเปิด-บานเลื่อนธรรมดา
2.ประตูห้องผ่าตัด บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
บานเปิด อัตโนมัติระบบ Hermetic
3.ประตูห้องผ่าตัด บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
บานเปิดคู่ ระบบ Hermetic สำหรับห้องผ่าตัด Hybrid
4.อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมบริการติดตั้งและงาน Turn Key

ออกแบบตกแต่งห้องผ่าตัด ห้องผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ประตูห้องผ่าตัด
ออกแบบห้องผ่าตัดได้มาตรฐาน ประตูห้องผ่าตัด ปรับปรุงพื้นที่ห้องผ่าตัด ตกแต่งโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

DESIGN FOR SAFETY