กระจกกันรังสี กระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์

Lead Glass

กระจกกันรังสี

กระจกป้องกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการทางโรงพยาบาล
คลินิกเฉพาะทาง งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานอุตสาหกรรม หรือ
การทดลองต่างๆ โดยที่กระจกกันรังสีได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในประเทศไทยทุกอุตสาหกรรมที่กล่าวมา โดยยังคงรักษามาตรฐาน
คิดนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ถูกใช้เพื่อการมองผู้ป่วย
หรือวัสดุต่างๆ ระหว่างการฉายรังสีในห้องแล็ปต่างๆ
แม้แต่การเอกซเรย์สิ่งของในสนามบิน

กระจกกันรังสี กระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์

คุณสมบัติกระจกกันรังสี

โดยกระจกกันรังสีมาตรฐานจะมีขนาดตามตารางด้านล่าง

ตารางขนาดกระจกกันรังสี ขนาดกระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์
*โดยขนาดอื่นๆ สามารถสอบถามเพื่อนำเข้า หรือสั่งตัดตามโปรเจคของโครงการ
กระจกกันรังสี กระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์
ตารางขนาดกระจกกันรังสี ขนาดกระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์

กระจกกันรังสี คุณภาพสูงจากอเมริกา
จากประสบการณ์เกือบ 170 ปี บ่มเพาะจนเกิด
ความชำนาญขั้นสูง ผนวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
จึงทำให้เกิด Corning Med-X ขึ้นมา คุณภาพ
ความประณีต และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์กระจกกันรังสี คุณภาพสูงสุดในโลกเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิต

ตารางขนาดกระจกกันรังสี ขนาดกระจกสำหรับห้องกันรังสี กระจกกันรังสีสำหรับห้องปฏิบัติการ กระจกกันรังสีสำหรับเอกซเรย์

Hospital Renovation Co.,Ltd

DESIGN FOR SAFETY