แบบประตูบานเลื่อนกันรังสี แบบประตูบานเลื่อนสำหรับคลินิกทันตกรรม

Lead Line
Sliding Door

ประตูกันรังสีแบบบานเลื่อน

ประตูบานเลื่อนเดี่ยวสำหรับห้องกันรังสี เหมาะสำหรับงานคลินิกทันตกรรม คลินิกรักษาสัตว์ โรงพยาบาล ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือดและอื่นๆ 

ออกแบบโรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องเอกซเรย์ ห้องเอกซเรย์ผ่านมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบประตูบานเลื่อนกันรังสี แบบประตูบานเลื่อนสำหรับคลินิกทันตกรรม

Hospital Renovation Co.,Ltd

DESIGN FOR SAFETY