Exterior Design

การออกแบบอาคารโดยคำนึงถึง ECO-FRIENDLY พร้อมกับความหลากหลายของการออกแบบอาคาร
ผ่านการจัดพื้นที่และการใช้สี เพื่อให้เป็นมิตรกับผู้เข้าใช้บริการ

Pet Community

อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 288 ตร.ม.

ออกแบบคลินิกสัตวแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งคลินิกสัตว์เลี้ยงออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล

Animal Clinic

Minimal Style
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 355 ตร.ม.

Pet Care

อาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้น
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 288 ตร.ม.

Teeth House

Cafe Style
ปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าคลินิก