Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม 1 คูหา

โดยคลินิกทันตกรรม 1 คูหา ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation
ได้เสนอแนวความคิดในการตกแต่ง ที่ปรับเข้ากับยุคสมัยและเจาะ
กลุ่มเป้าหมายว่า ดึงความสดใสและความสบายตาของคลินิกด้วยสี Partial แต่แฝงไปด้วยความหรูหราด้วยเฟอร์นิเจอร์สี Rose Gold เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ช่วงอายุ 16-30 ปี บริเวณใกล้รถไฟฟ้า ห้องทำงานหรือห้องพักส่วนตัวของทันตแพทยที่ออกแบบให้เหมือนบ้านเพื่อผ่อนคลาย

ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบห้องพักแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องพักแพทย์

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion