Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม 2 คูหา

เนื่องจากพื้นที่ที่มีเพิ่มขึ้นมาจาก 1 คูหา เป็น 2 คูหา ทำให้ทีมออกแบบ
Hospital Renovation ลงความเห็นในการออกแบบตกแต่งภายในว่า
Private Luxury Dental Clinic in City Center
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัว
การเข้ารับการรักษาสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาทันตแพทย์
ในบรรยากาศหรูหราแบ่งความร่มรื่น และสีเขียวจากต้นไม้ในการตกแต่ง
เพื่อให้เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ลายไม้สีเข้มสะอาดตา เพื่อความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกทันตกรรม ปรับปรุงตกแต่งคลินิกทำฟัน ออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion