Office Zone

พื้นที่ทำงานภายในโรงพยาบาล

แนวความคิดในการตกแต่ง ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation ออกแบบโดยต้องการให้พื้นที่ที่ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ โดยมีการแบ่งโซนเป็นพื้นที่ทำงานเอกสารหรือโต๊ะทำงานส่วนตัว และยังมีพื้นที่นั่งเล่น เพื่อให้เป็นพื้นที่ผ่อนคลายจากการทำงานตกแต่ง
ด้วยโทนสีที่สบายตา ให้สอดคล้องกับการเลือกใช้วัสดุ เช่น
ในบริเวณพื้นหรือต้นไม้ตกแต่งภายในพื้นที่

ออกแบบห้องพักแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องพักแพทย์
ออกแบบห้องพักแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องพักแพทย์
ออกแบบห้องพักแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องพักแพทย์
ออกแบบห้องพักแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องพักแพทย์

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion