Pediatric Department

แผนกกุมารเวช

เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้เวลาในระหว่างรอรับการรักษาเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation ได้สร้างวอร์ดเด็ก
ใน Theme สวนสัตว์ขึ้นมา เพื่อให้เด็กๆ สามารถใช้เวลา
ในระหว่างรอรับการรักษา เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ ของเล่น ระบายสี ในความอบอุ่นด้วยควาเป็นธรรมชาติและแฟนตาซี

ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion