แบบประตูอัตโนมัติ แบบประตู Airtight

Automatic Lead Line Door

ประตูกันรังสีอัตโนมัติ

ประตูอัตโนมัติแบบบานเลื่อนและบานเปิด ใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร มีรางเลื่อนทั้งแบบรางเลื่อนฝังพื้นและ
รางเลื่อนแบบแขวน แบบ Heavy Duty รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 200 กก. ไปจนถึง 1,000 กก. ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของลูกค้า ทางบริษัทมีทีมงานให้คำแนะนำออกแบบและติดตั้งแบบครบวงจร พร้อมอุปกรณ์เสริม

ออกแบบโรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงห้องเอกซเรย์ ห้องเอกซเรย์ผ่านมาตรฐานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปรับปรุงตกแต่งห้องเอกซเรย์ ประตูสำหรับห้องเอกซเรย์ ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

DESIGN FOR SAFETY