Interior Design

ออกแบบจัดการพื้นที่ภายใน เพื่อเอื้อแก่ผู้เข้าใช้บริการ ผ่านโทนสีที่เลือกใช้ วัสดุปิดผิว
เพื่อให้ตรงตามความต้องการและความปลอดภัยในการใช้งาน

VIP Room Type A

ห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 70 ตร.ม.

ออกแบบวอร์ด ออกแบบตกแต่งโรงพยาบาล

VIP Room Type B

ห้องพักผู้ป่วยกลืนแร่ เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 29.75 ตร.ม.

Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม 1 คูหา พร้อมห้องทำงานทันตแพทย์
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 96 ตร.ม.

Dental Clinic

คลินิกทันตกรรม 2 คูหา พร้อมห้องทำงานทันตแพทย์
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 195 ตร.ม.

Office

พื้นที่ทำงานภายในโรงพยาบาล
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 32 ตร.ม.

Pediatric Department

ภายใต้ Theme สวนสัตว์
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 270 ตร.ม.

Pediatric Clinic

คลินิกกุมารเวช
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 15 ตร.ม.

Operation Room

ห้องผ่าตัด ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 48 ตร.ม.
ห้องผ่าตัดขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 25 ตร.ม.

Laboratory

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 35 ตร.ม.

ออกแบบวอร์ดกายภาพบำบัด ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกายภาพ
ออกแบบวอร์ดกายภาพบำบัด ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกายภาพ

Physical Clinic

คลินิกกายภาพบำบัด
ขนาดพื้นที่โดยประมาณ 120 ตร.ม.

MORE