พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง

Pet Community

ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation ได้เสนอแนวความคิด
ในการตกแต่งอาคารในแบบ Japan Style จะเน้นการตกแต่งด้วยสีขาว
ตัดเข้ากับไม้สีอ่อน เพื่อให้ผู้เข้าใช้บริการรู้สึกสบายตา โดยตัว Facade ประกอบกันเป็นระแนงไม้เพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหว เป็นที่ดึงดูดสายตา
แก่ผู้พบเห็นและยังสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้าใช้บริการอีกด้วย

ออกแบบคลินิกสัตวแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งคลินิกสัตว์เลี้ยงออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกสัตวแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งคลินิกสัตว์เลี้ยงออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล
ออกแบบคลินิกสัตวแพทย์ ปรับปรุงตกแต่งคลินิกสัตว์เลี้ยงออกแบบตกแต่งคลินิก ออกแบบสถานพยาบาล

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion