Pediatric Clinic

คลินิกกุมารเวช

ในด้านของ Pediatric Clinic หรือคลินิกกุมารเวช ทางทีมออกแบบ Hospital Renovation ออกแบบเพื่อให้เกิดความอบอุ่น เข้าถึงได้ง่าย
เกิดความสนุกสนานเพื่อให้เด็กๆ ไม่กลัวการมาพบแพทย์ ลดความเครียดของเด็ก ทั้งยังมีพื้นที่ให้สามารถเล่นระหว่างที่ผู้ปกครองปรึกษากับแพทย์ได้

ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช
ออกแบบวอร์ดกุมารเวช ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงพยาบาล ออกแบบปรับปรุงแผนกกุมารเวช

Hospital Renovation Co.,Ltd

Design with Careliness and Passion